Ana Sayfa Veysel Güney Kimdir? Basından Belgeler
SİZİN VEYSEL Videolar İmza Kampanyası İletişim
Önceki Sayfa Sonraki Sayfa

Ufuk Uras Sordu: Veysel Güney'in Mezarı Nerede?


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Beşir ATALAY

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

20.02.2008

Ufuk URAS ÖDP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili

1- 9 Haziran 1981'i 10 Haziran 1981'e bağlayan gecede idam edilen Veysel Güney’in cenazesinin, aynı dönemde idam edilen bütün siyasal tutukluların cenazeleri ailelerine teslim edilirken, ailesine teslim edilmemesinin nedeni nedir?

2- Ailenin çabalarıyla ancak 25 yıl sonra ulaşılabilen dava dosyasında Veysel Güney ’in cenazesinin “babası Ali Güney’e teslim edilmek üzere Yüzbaşı Burhan Erdem’e teslim edildiği” Cumhuriyet Savcısı Mete Göktürk, Adli Tabip Fahri Zencircioğlu ve cenazeyi teslim alan tarafından imzalanan tutanakta görülmektedir. Yüzbaşı Burhan Erdemneden cenazeyi aileye teslim etmemiştir? Bu şahıs halen askeri görevini sürdürmekte midir? Bu şahısa ulaşılıp ’in cenazesini ne yaptığı sorulmuş mudur? Cenazeyi aileye vermeyerek açıkça suç işleyen bu şahısla ilgili her hangi bir adli kovuşturma yapılmış mıdır?

3- 'Gaziantep Mezarlıklar Müdürlüğü’nün kayıtlarında 9 Haziran 1981 gününe ait son kayıtta orduevinden gelen “hüviyeti meçhul” bir kişinin asılarak idam edildiği görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre hüviyeti tespit edilemeyen bir kişinin idam edilmesi mümkün müdür? Eğer hüviyeti meçhul bir kişi idam edildiyse bu infazı gerçekleştirenlere ilişkin her hangi bir kovuşturma yapılmış mıdır? İdam edilen söz konusu kişi Veysel Güney ise neden kayıtlar “hüviyeti meçhul” olarak geçirilmiştir?

4- Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’nın daha önce TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu aracılığıyla ailenin avukatına gönderdiği belgede “her ne kadar yapılan DNA testi sonucunda düzenlenen raporda Adli Tıp Kurumu Veysel Güney ile annesi Zeynep Güney ve Babası Ali Güney arasında kan bağı kuramamışsa da, 1981 yılı içerisinde ilimizde bir idam olayının gerçekleştirildiği ve maktulün cenazesinin de, ilişik mezarlık kayıt defterinden anlaşılacağı üzere 9.6.1981 tarihinde 105341 numaralı mezara gömüldüğü anlaşılmıştır” denmektedir. DNA testi uymasa da açılan mezardaki kişinin Veysel Güney olduğu doğru mudur? Doğru değilse, açılan mezar 105341numaralı mezar değil midir? Eğer açılan mezar 105341 numaralı mezar değilse bu numaralı mezar yeri nerededir?

5- Gaziantep Mezarlığı’nda yapılan ayrıntılı incelemede 105338, 105342 gibi Veysel Güney’e ait olduğu söylenilen mezar numarasının hemen öncesindeki ve hemen sonrasındaki mezar numaralarına rastlanırken 105341 numaralı mezara rastlanamamıştır. Diğer mezarlar ve numaraları ortadayken, bu numaranın ve mezarın yok olması nasıl açıklanabilir?

- Veysel Güney’in mezarının verilmemesi sorununu çözerek kamu vicdanını bir ölçüde de olsa rahatlatmak için girişimlerde bulunmayı düşünüyor musunuz?
 

VEYSEL GÜNEY'İ ARIYORUZ!
Mersin 78'liler Derneği